Mytholmroyd Railway Station

Station Three Letter Code: MYT

Address: Mytholmroyd station, New Road, Mytholmroyd, West Yorkshire, HX7 5DZ