Leighton Buzzard Railway Station

Station Three Letter Code: LBZ

Address: Leighton Buzzard station, Station Approach, Leighton Buzzard, Bedfordshire, LU7 2LY